BAZA WIEDZY

BAZA WIEDZY - GĘSTOŚĆ KWASU / NAPIĘCIE / STAN NAŁADOWANIA
 • Akumulator kwasowo-ołowiowy posiada zazwyczaj 6 celi elektro-chemicznych (~2V każda) połączonych szeregowo (12V).
 • Każda cela składa się z kilku ujemnych i dodatnich płytek (~1mm grubości) oddzielonymi wysoce porowatymi separatorami.
 • Płytki ujemne składają się (w przypadku pełnego naładowania) z czystego wysoce porowatego ołowiu (Pb).
 • Płytki dodatnie składają się (w przypadku pełnego naładowania) z czystego wysoce porowatego dwutlenku ołowiu (PbO2).
 • Każda cela jest wypełniona kwasem siarkowym, którego stężenie(gęstość kwasu) zmienia się w zależności od stanu naładowania.
 • Kwas siarkowy przenika zarówno przez płytki dodatnie, płytki ujemne i separatory.
 • Gdy akumulator jest rozładowywany, zarówno płytki ujemne, jak i płyty dodatnie są przekształcane w siarczan ołowiu.
 • Kiedy akumulator jest rozładowywany, stężenie kwasu w płytkach maleje.
 • Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, około 30% płyt ujemnych jak i dodatnich zostaje przekształconych w siarczan ołowiu.
 • Gdy akumulator jest ładowany, wzrasta stężenie kwasu w płytkach, a siarczan ołowiu przekształca się w ołów i dwutlenek ołowiu.

 

ROZWARSTWIANIE SIĘ ELEKTROLITU I GĘSTOŚĆ

 • Miejscem w którym następuje zmiana gęstości elektrolitu w akumulatorze kwasowo-ołowiowym to wnętrze płyt.
 • Wiemy o tym iż po zakończeniu procesu ładowania gęstość elektrolitu mierzona aerometrem jest zbyt niska – jest to wynik nie wymieszania elektrolitu który jest w celi akumulatora a tym który jest wewnątrz płyty.

 

 

 

UWARSTWIENIE SIĘ AKUMULATORA

 • Napięcie ustala się wyłącznie na podstawie stężenia kwasu w płytach, a nie stężenia kwasu w separatorze.
 • Podczas ładowania stężenie kwasu wzrasta we wnętrzu płytek, a następnie jest powoli transportowane na zewnątrz separatora dzięki procesowi dyfuzji.

 

PODSUMOWANIE

 • Aby naładować akumulator do poziomu 100% czyli osiągnąć gęstość elektrolitu 1,28 g/cm3 należy ładować go bardzo długi czas wysokim napięciem (zazwyczaj 24 godziny przy + 15V @RT).
 • Ładowanie napięciem 14,4 V w przeciągu jednej nocy (lub 12 godzin) zwykle nie pozwala osiągnąć gęstości kwasu 1,28 g/cm3, ale z drugiej strony żywotność baterii będzie dłuższa niż w przypadku regularnego ładowania napięciem 15V / przez czas 24 h, ze względu na zwiększoną utratę wody i zwiększoną szybkość korozji dodatnich płytek.
 • Pobieranie próbek kwasów za pomocą pipety areometru może wykazywać błędy pomiaru z powodu rozwarstwienia kwasu między płytkami.
 • Jeśli odczyt napięcia z całkowicie naładowanego zalanego akumulatora jest wysoki (+ 13 V) a próbki gęstości kwasu są niskie (<1,25 g/cm3) oznacza jest on rozwarstwiony
 • Napięcie w celi zależy TYLKO od średnich stężeń kwasu we wnętrzu płytek dodatnich i ujemnych
 • Rozwarstwienie jest powszechne w zalanych bateriach Ca/Ca, gdzie szybkość gazowania jest tłumiona przez stosowanie małych ilości wapnia w kratkach
 • Aby uniknąć rozwarstwienia, konieczne jest ładowanie wysokim napięciem w celu wymieszania elektrolitu z pęcherzami gazu, które powstają podczas ładowania.

 

SKILL BASE

Witamy w SKILLBase.

Dążymy do zapewnienia naszym partnerom i dostawcom niezbędnego wsparcia dzięki  programowi SKILLBase, który pomaga im budować ich renomę, angażować ich społeczności i wzmacniać gospodarkę. W 2015 r. Uruchomiliśmy nasz program szkoleniowy dla partnerów SKILLBase, aby zapewnić naszym profesjonalnym klientom kompleksową wiedzę na temat produktów CTEK oraz opracować szereg niezbędnych umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji akumulatorów. Rok później otworzyliśmy CTEK PoWeR Center, nasz najnowocześniejszy ośrodek szkoleniowy i działający wg. rygorystycznego programu rozwoju produktów. SKILLBase jest obsługiwana przez

wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów dzięki czemu możemy dostosować programy szkoleniowe do potrzeb klientów o różnym stopniu zaawansowania w tematyce obsługi akumulatorów.

ŁADOWARKA I AKUMULATOR

Najważniejszą cechą ładowarki akumulatora jest osiąganie dokładnego napięcia podczas cyklu ładowania. Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, akumulator się przegrzewa – gotuje i staje się bezużyteczna z powodu wyschniętych komórek i korozji szczelinowej, występującej przy wysokim stężeniu kwasu. Z drugiej strony jeśli napięcie jest zbyt niskie, kończy się to niecałkowicie naładowanym akumulatorem, który będzie tracił coraz więcej pojemności, aż stopniowo stanie się bezużyteczny.

Ładowarki i sprzęt do ładowania.

Przerwania i tętnienia spowodowane napięciem i prądem mogą zniszczyć wrażliwe sprzęty podłączone do akumulatora, taki jak:

• Sprzęt radiowy w samochodach.

• Sprzęt tele w przyczepach kempingowych.

• GPS i instrumenty nawigacyjne na łodziach.

• Wrażliwe sprzęty w pojazdach ratowniczych.

• Skrzynki danych i sterowniki.

Ładowarki do akumulatorów a wymagania rządowe.

W Unii Europejskiej wszystkie ładowarki akumulatorów muszą być oznakowane certyfikatem CE. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymagane są testy i zatwierdzenie sprzętu przez stronę trzecią.

Ładowarki  CTEK są testowane i zatwierdzone przez firmę Intertek SEMKO AB i UL.

Ładowarki i bezpieczeństwo

Ładowarki akumulatorów są często używane w wilgotnych i zakurzonych środowiskach, takich jak:

• Na zewnątrz

• W garażach

• W przyczepach kempingowych

Gdy korzystasz z ładowarki na zewnątrz, musisz użyć ładowarki zatwierdzonej do użytku na zewnątrz. Wszystkie ładowarki akumulatorów CTEK są zatwierdzone do użytku na zewnątrz (IP65 i IP44).

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Wraz z rozwojem technologii samochodowej akumulatory są coraz bardziej obciążane. W rezultacie ładowanie akumulatora stało się zasadniczą częścią konserwacji samochodu tak jak sprawdzanie ciśnienia w oponach i poziomu oleju silnikowego. Obecnie dostępne są różne typy ładowarek – głównie inteligentne ładowarki i ładowarki doładowujące. Inteligentne ładowarki stanowią o

wiele bezpieczniejszy i skuteczniejszy sposób utrzymania i przedłużenia żywotności akumulatora.

Gdy akumulator osiągnie optymalny poziom naładowania, zwykła ładowarka utrzyma poziom naładowania przez pewien czas, a następnie wyłączy się, ciągle powtarzając proces, dopóki nie zostanie odpięta od akumulatora. Ta metoda ładowania akumulatora może potencjalnie przeładować

akumulator, powodując jej wyschnięcie, a nawet wyrzut gazu, i ostatecznie uszkodzenie akumulatora.

Inteligentne ładowarki CTEK przechodzą do impulsowego trybu konserwacji po pełnym naładowaniu akumulatora. Zamiast ciągłego ładowania bez szacowania potrzeb akumulatora, ładowarka CTEK pozostaje w stałym kontakcie z akumulatorem, reagując i ładując tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. W trybie podtrzymywania impulsu akumulator będzie mógł samoczynnie rozładować się do pewnego poziomu, zanim zostanie ponownie naładowany.

Pozwala to nie tylko uniknąć ryzyka przeładowania, ale ponieważ akumulator jest używany tak, jak podczas zwykłego użytkowania, dzięki czemu jego żywotność znacznie się wydłuża.

AWARIE AKUMULATORÓW

Usterki akumulatorów są często uważane za główną przyczynę awarii samochodów na całym świecie. W rezultacie kierowcy płacą niepotrzebnie za diagnostykę problemów, a jeszcze więcej za wymianę akumulatorów. W nowoczesnych pojazdach pełnych skomplikowanych i wrażliwych urządzeń elektronicznych, które stale pobierają prąd z akumulatora, coraz większa liczba uszkodzeń mechanicznych zarówno nowych, jak i starszych pojazdów jest związana z akumulatorami. Koszty i niedogodności związane z awarią akumulatorów można jednak znacznie ograniczyć poprzez regularną ich konserwację. Wyjątkowa oferta inteligentnych ładowarek CTEK optymalizuje wydajność akumulatorów kwasowo-ołowiowych dzięki dokładnym odczytom poziomów ich

naładowania, a następnie zapewnieniu podjęcia odpowiednich działań, aby akumulator był zawsze gotowy do użycia. Wszystkie ładowarki CTEK podejmują szereg etapów ładowania, kondycjonowania i konserwacji akumulatora. Wydłuża to żywotność akumulatora i eliminuje problem z ich awariami. Co ważniejsze, ładowarki CTEK dają gwarancję że pojazdy będą uruchamiane za każdym razem, a problem awarii akumulatora zostanie wyeliminowany.

Nasze ładowarki są łatwe w obsłudze, są odporne na iskrzenie i chronione przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu można z nich korzystać bez nadzoru i nie trzeba nawet odłączać ich od akumulatora – wystarczy „podłączyć i zapomnieć”- a ładowarka zajmie się resztą.

KONSERWACJA AKUMULATORÓW

Motoryzacja rozwija się w szybkim tempie, a akumulatory są coraz bardziej obciążane, aby utrzymać działanie pojazdu w należytym stanie. W rezultacie regularna konserwacja akumulatorów jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W ciągu ostatnich kilku lat technologia akumulatorowa osiągnęła duży postęp. Nowe rozwiązania oznaczają, że akumulatory muszą być

ładowane i konserwowane w bardzo specyficzny sposób, a nie wszystkie ładowarki są w stanie to zrobić. Tradycyjne ładowarki akumulatorów są zazwyczaj nieodpowiednie do utrzymania akumulatora, ponieważ traktują wszystkie typy w ten sam sposób i zapewniają stały, lecz nieregulowany prąd ładowania. Może to łatwo doprowadzić do nadmiernego lub niedostatecznego naładowania akumulatora, i skrócenia jego żywotności. Ładowarki CTEK sprawiają, że konserwacja akumulatorów jest szybka, prosta i niezwykle skuteczna. Nasze inteligentne ładowarki nieustannie odczytują stan i komunikują się z akumulatorem, dzięki czemu uzyskują dokładnie takie napięcie jakiego potrzebuje. W ten sposób unika się możliwości nieprawidłowego ładowania akumulatora i, dzięki zapewnieniu, że jest kondycjonowany i naładowany, jego żywotność znacznie się wydłuża.

OCHRONA AKUMULATORA

Ochrona akumulatora jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga kierowcom uniknąć niedogodności związanych z rozładowaniem akumulatora. Jest to szczególnie ważne, jeśli pojazdy takie jak pojazdy sezonowe, samochody klasyczne i motocykle pozostają w bezruchu przez dłuższy czas.

Akumulatory, które pozostają nieużywane przez dłuższy czas, będą powoli się rozładowywać, co w przypadku pozostawienia w tym stanie w końcu je uszkodzi.

Oto nasze najlepsze wskazówki dotyczące ochrony akumulatora, które pomogą Ci uniknąć awarii w pojazdach, które nie są regularnie używane.

Unieruchamiając pojazd między sezonami lub zimą:

• W razie potrzeby akumulator należy sprawdzić pod kątem ewentualnych pęknięć i naprawić lub zutylizować.

• Pokrywa akumulatora, czopy (terminale) i złącza powinny być starannie oczyszczone wodą i sodą oczyszczoną, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i wilgoć. Brudne lub wilgotne powierzchnie zwiększają prawdopodobieństwo rozładowania.

• Końcówki stykowe powinny być czyste, suche i lekko nasmarowane w celu ochrony przed korozją.

• Tradycyjne mokre / zalane akumulatory (bez typów bezobsługowych) powinny być kontrolowane i uzupełniane wodą destylowaną między minimalnym a maksymalnym poziomem.

• Aby uniknąć rozładowanego akumulatora, należy utrzymywać stałe, regularne ładowanie. Jeśli masz energię elektryczną w garażu, możesz użyć inteligentnej ładowarki, która utrzyma poziom naładowania, utrzyma akumulator w dobrym stanie i sprawi, że pojazd będzie gotowy w razie

potrzeby.

Przed ponownym uruchomieniem pojazdu:

• Sprawdź, czy styki akumulatora są czyste i bezpieczne.

• Sprawdź poziom naładowania akumulatora i naładuj go, jeśli to konieczne.

• Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że pierwsze uruchomienie, po którym następuje długa jazda, w pełni doładowuje akumulator z alternatora. Tak nie jest, ponieważ alternator będzie tylko częściowo ładować akumulator. Po tym pierwszym uruchomieniu akumulator będzie

musiała zostać naładowany inaczej szybko się rozładuje.

Zabezpieczenie akumulatora nie musi być uciążliwe, zwłaszcza gdy jest podłączony do inteligentnej ładowarki CTEK. Wszystkie ładowarki CTEK są w pełni zautomatyzowane, zabezpieczone przed iskrzeniem, chronione przed odwrotną polaryzacją i nie potrzebują specjalistycznej wiedzy, aby z nich korzystać.

Dzięki naszej opatentowanej technologii konserwacji impulsowej, nasze ładowarki mogą być podłączone do akumulatora przez wiele miesięcy, dzięki czemu można je podłączyć i o nich zapomnieć.

TYPY AKUMULATORÓW

Obecnie dostępnych jest wiele różnych rodzajów akumulatorów samochodowych, w tym mokre, wapniowo /wapniowe i z pochłaniającą matą szklaną (AGM). Każdy z nich musi być konserwowany w nieco inny sposób, ale wszystkie mogą być ładowane i konserwowane za pomocą ładowarki akumulatorowej CTEK 24 V lub 12 V.

W przypadku akumulatorów samochodowych, ładowarka akumulatorów 12 V, taka jak MXS 5.0, będzie ładować i kondycjonować akumulator w kilku etapach. Najpierw usuwa siarkę z wewnętrznych płyt, a następnie rozbija ją i miesza z powrotem w roztworze kwasu, aby nadać akumulatorowi nowe życie. W przypadku pojazdów ciężarowych i innych większych pojazdów, ładowarki akumulatorów CTV 24 V wykonają to samo zadanie.

Akumulatory mokre, wapniowe i AGM są różnymi wersjami akumulatorów kwasowo-ołowiowych i mają swoje zalety, wady i wymagania konserwacyjne.

Akumulatory samochodowe mokre lub zalane,  nadal dominują na dużej części rynku akumulatorów samochodowych. Pierwsze mokre to zazwyczaj delikatne szklane pojemniki z ołowianymi prętami zwisającymi z otwartego wierzchołka. Obecnie rozwój technik produkcji i

bezpieczeństwa spowodował, że akumulatory mokre osiągnęły status przystępnych cenowo, niezawodnych i – jeśli naładowanych i utrzymywanych w właściwy sposób – długotrwałych akumulatorów pojazdowych.

Akumulatory wapniowe są również dużą częścią rynku akumulatorów i mają ten sam ogólny typ mokrych mokrych ogniw, z wyjątkiem tego, że obie płytki dodatnie i ujemne są zastępowane stopem wapnia. Oznacza to, że utrata płynu jest o około 80% niższa niż w przypadku zwykłego akumulatora mokrego, a stopień samorozładowania jest również znacznie niższy, co jest ogromną zaletą tych akumulatorów.

AGM – lub „suche” akumulatory – to najnowszy krok w ewolucji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Zamiast używać wody lub żelu, AGM wykorzystuje separator z włókna szklanego do utrzymywania elektrolitu na swoim miejscu.

Akumulatory żelowe wykorzystują żelowany kwas. Akumulatory żelowe są w stanie wytrzymać głębokie rozładowanie i są zwykle stosowane w pojazdach z wymagającym sprzętem elektrycznym, elektrycznych wózkach inwalidzkich i łodziach.

Wszystkie te akumulatory wykorzystują różne technologie, które pozwalają dopasować je do różnych potrzeb pojazdu. Wszystkie mają jedną wspólną cechę – muszą być starannie utrzymywane, aby mieć pewność, że zawsze dostarczą potrzebnej energii. Żaden z nich nie jest wolny od

samorozładowania, więc w pewnym momencie będzie wymagać ładowania, a w takim przypadku z pomocą przyjdzie ładowarka akumulatorów CTEK 24 V lub 12V.

W przeciwieństwie do wielu ładowarek akumulatorów dostępnych na rynku, ładowarka CTEK 24 V lub 12 V reaguje tylko na specyficzne potrzeby akumulatora, więc każda ładowarka CTEK ładuje, kondycjonuje i przedłuża żywotność wszystkich typów akumulatorów samochodowych.

INTELIGENTNA ŁADOWARKA

CTEK projektuje i produkuje gamę inteligentnych ładowarek i akcesoriów do wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych do pojazdów, w

tym samochodów, motocykli, statków morskich, pojazdów rolniczych, a nawet kosiarek.

Wszystkie nasze inteligentne ładowarki są w pełni zautomatyzowane, iskrobezpieczne i chronione przed odwrotną polaryzacją. Nie potrzebujesz specjalnej wiedzy, aby z nich korzystać. Nasza opatentowana technologia konserwacji impulsowej oznacza również, że nasze ładowarki mogą być

podłączone do akumulatora przez wiele miesięcy, dzięki czemu można je po prostu podłączyć i zapomnieć.

Inteligentna ładowarka akumulatorów CTEK przechodzi przez szereg etapów podczas ładowania, aby odsiarczyć, ożywić, naładować, kondycjonować i konserwować wszystkie rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych. To przedłuża ich życie i oszczędza czas i pieniądze.

Nasze inteligentne ładowarki nieustannie komunikują się z akumulatorem przez cały proces ładowania i dostarczają tylko taki ładunek jakiego potrzebuje akumulator. Zapobiega to nadmiernemu lub zbyt małemu ładowaniu, co może skrócić żywotność akumulatora.

Każda inteligentna ładowarka CTEK reguluje również napięcie sieciowe, aby chronić wrażliwe urządzenia elektryczne i sprzęt hi-fi.

ŁADOWARKI SIECIOWE

Niestety, nie wszystkie sieci elektryczne zapewniają stałe napięcie 230V. Nawet drobne odchylenia od sieci mogą spowodować, że akumulator będzie niedoładowany lub będzie „gasnąć” (lub gotować się). Przy podładowaniu, płyta ujemna nie jest w pełni przekształcona, więc niektóre 0materiały będą nieaktywne. W przypadku przeładowania akumulator „gotuje się”, powodując jego wysychanie, a ciepło niszczy ołowianą płytę.

Podstawowa ładowarka akumulatorów CTEK nie ma wpływu na zmiany napięcia sieciowego, więc zawsze będzie ładować akumulator efektywnie i

wydajnie.

FUNKCJONALNOŚĆ ŁADOWARKI

Ładowanie ma na celu regenerację materiałów aktywnych – kwasu siarkowego (H2SO4), ołowiu (Pb) i tlenku ołowiu (PbO2) – z siarczanu ołowiu (PbSO4) powstałego podczas rozładowywania (określanego jako „zasiarczenie”).

Siarczan ołowiu jest w rzeczywistości niezbędną częścią całego procesu, ale w sytuacji gdy kryształy siarczanu ołowiu stają się zbyt duże,  powodują problemy z akumulatorem.

Krzywa ładowania (lub dokładniej algorytm ładowania) opisuje sposób, w jaki akumulator uzyskuje energię podczas całej procedury ładowania.

Norma DIN 41773 zawiera wskazówki dotyczące struktury tego algorytmu.

Najważniejsza jest wiedza na temat tego, jak należy konserwować akumulator, aby zapewnić jak najlepszy warunek, dążąc do najdłuższej żywotności i najwyższej wydajności. Nie ma uniwersalnej metody, która optymalnie rozwiązuje wszystkie problemy. Sam akumulator może być produkowany na wiele różnych sposobów. Należy również wziąć pod uwagę akumulator i sposób jego użytkowania. Z tego powodu liczba algorytmów jest ogromna. Istnieje ogromna różnica między nowoczesną, wieloetapową ładowarką akumulatorów o pierwotnym przełączaniu a prostownikiem

sieciowym, który jest typem spotykanym w firmach produkujących akcesoria samochodowe i na rynkach dyskontowych.

Kilka interesujących szczegółów z algorytmu:

• Mimo że ładowarka jest oznaczona wysoką wartością amperażu, zwykle mierzy się ją przy akumulatorze o napięciu 5-6 V. Bardziej realistyczna postać to 75% zaznaczonej siły prądu. Spada ona szybko, gdy napięcie akumulatora wzrasta.

• Podstawowa ładowarka akumulatorów może początkowo pozostawać w tyle, jeśli chodzi o ilość energii dostarczanej do akumulatora, ale szybko się zwiększa.

• Prostownik sieciowy ma problemy z napełnieniem akumulatora, nawet jeśli znajduje się pod wysokim napięciem. W tym momencie ładowarka zapewnia dużo więcej ciepła niż prądu a niewiele więcej ładowania w akumulatorze.

• Ładowarka akumulatora, która nie może zapewnić stałego napięcia, nie może całkowicie naładować akumulatora. Zamiast tego dochodzi do zakresu, w którym akumulator gazuje się i traci płyn. Zasadą jest, że 80% ładowania uzyskuje się w pierwszej fazie. Wszystkie proste, regulowane ładowarki akumulatorów spadają do niższego napięcia po osiągnięciu 14,4 V, i może to potrwać kilka tygodni, zanim uzyskamy końcowe 20% naładowania.

SPRAWDZANIE AKUMULATORA

Ze względu na złożone technologie zastosowane we współczesnych pojazdach, zapotrzebowanie na sprawność akumulatora jest większe niż kiedykolwiek. Wykonywanie od czasu do czasu prostego testu akumulatora wskazuje, jakie działania należy podjąć i może uchronić Cię przed niepożądaną awarią lub kosztem nowego akumulatora.

Możesz sprawdzić stan naładowania akumulatora, sprawdzając napięcie, ale ta ,metoda nie odpowiada w pełni na pytanie, czy twój akumulator jest sprawny. Wszystkie akumulatory wymagają od czasu do czasu ładowania i powinny być sprawdzane jak każda inna część samochodu, aby zapobiec

ich uszkodzeniu i skróceniu ich życia. Przeładowanie akumulatora może również spowodować poważne uszkodzenia, dlatego zawsze najpierw należy przeprowadzić kontrolę akumulatora.

Tester BATTERY ANALYZER 12V jest zaprojektowany tak, aby szybko i łatwo przeprowadzić kontrolę akumulatora. Testuje akumulator w ciągu kilku sekund i informuje, czy jest w dobrym stanie, czy wymaga ładowania, czy może utrzymać ładunek lub też należy go wymienić.

Podobnie jak wszystkie produkty CTEK, BATTERY ANALYZER nie wytwarza ciepła ani iskier i nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy, aby go użyć. Jest kompatybilny z dowolnym akumulatorem kwasowo-ołowiowym 12 V od 200A do 1.200A, więc wystarczy podłączyć go i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

CTEK MXS 5.0 TEST & CHARGE łączy w sobie wielokrotnie nagradzane funkcje ładowarki CTEK MXS 5.0 z funkcją kontroli akumulatora i alternatora. Po sprawdzeniu stanu układu ładowania pojazdu i akumulatora, TEST i CHARGE zastosuje najbardziej odpowiednie czynności

ładowania, regeneracji i konserwacji, aby zapewnić maksymalną moc.

Sprawdzenie akumulatora podczas przeglądów konserwacyjnych pojazdu pomoże zapobiec przedwczesnemu uszkodzeniu akumulatora i zapewni optymalne jego ładowanie.

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

Ładowarka samochodowa nie powinna zajmować dużo miejsca w garażu ani nie powinna być używana tylko wtedy, gdy pojazd nie uruchamia się.

Akumulator powinien być konserwowany tak jak każda inna część samochodu, a skorzystanie z odpowiedniej ładowarki może Ci w tym pomóc.

Wszystkie akumulatory wymagają od czasu do czasu ładowania, a szeroki zakres ładowarek CTEK nadających się do kondycjonowania, ładowania i konserwacji wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych ułatwia to zadanie.

Inteligentna ładowarka samochodowa nie tylko ładuje, ale także wykonuje inne funkcje, takie jak regeneracja, która pozwala przedłużyć żywotność akumulatora i utrzymać go w optymalnym stanie. Inteligentna ładowarka akumulatorów CTEK zapewni nowe życie akumulatora, na przykład w przypadku nagromadzenia się siarki na płytach wewnątrz akumulatora lub w przypadku rozładowania z powodu rzadkiego lub krótkiego użytkowania.

• MXS 3.8 – Jeden z podstawowych modeli CTEK zapewnia pełne ładowanie w siedmioetapowym cyklu ładowania, który obejmuje funkcję odsiarczania i ładowanie konserwacyjne.

• MXS 5.0 – najnowocześniejsza 8-etapowa ładowarka ze specjalną funkcją regeneracji. Posiada również funkcję diagnozowania akumulatora, dzięki czemu wiesz, jaki jest stan naładowania akumulatora i czy może prawidłowo utrzymać ładunek. Podobnie jak w przypadku wszystkich ładowarek CTEK, ma zoptymalizowany tryb ładowania zimą gdy potrzebna jest większa moc.

• MXS 7.0 – świetna uniwersalna ładowarka z nieco większą mocą, dla akumulatorów o pojemności 14-150 Ah i do 225 Ah dla konserwacji. Jest to 8-etapowa ładowarka z trybem zasilania, dzięki któremu można odłączyć akumulator bez utraty lub uszkodzenia ważnych elektronicznych ustawień pojazdu.

To tylko trzy inteligentne ładowarki z szerokiej gamy produktów CTEK.

Nasze ładowarki nie wymagają żadnej specjalistycznej wiedzy i można je bezpiecznie pozostawić podłączone przez długi czas – nawet miesiące – ponieważ zapewniają one bezpieczne ładowanie.

A ponieważ są w pełni zautomatyzowane, chronione przed błędną polaryzacją i zabezpieczone przed iskrzeniem, możemy zagwarantować Ci spokój, niezależnie od wybranej przez Ciebie ładowarki CTEK.

ŁADOWARKI DO KAMPERÓW I PRZYCZEP KEMPINGOWYCH

Kiedy spędzasz wakacje w kamperze lub przyczepie kempingowej, ostatnią rzeczą której potrzebujesz, jest problem z akumulatorem. Dlatego jeśli chcesz uniknąć kosztownej podróży do warsztatu, zalecamy zawsze mieć przy sobie ładowarkę samochodową.

Dostępnych jest wiele różnych opcji, w tym ładowarki pobierające energię ze źródeł prądu stałego i dystrybuujące je do różnych baterii i akumulatorów, w zależności od ich potrzeb.

• CTEK D250SA, na przykład, automatycznie wybiera najlepiej podłączone źródło prądu stałego z dwóch dostępnych połączeń – takich jak alternator lub panel słoneczny – i przełącza się między nimi dla maksymalnej wydajności.

Niezależnie od tego, czy świeci słońce czy pada śnieg, ta ładowarka samochodowa zawsze zapewnia optymalny ładunek niezależnie od temperatury otoczenia. A ponieważ jest odporna na zachlapanie i kurz, można jej używać w każdych warunkach pogodowych.

CTEK D250SA jest idealny dla pojazdów, które nie mają dostępu do zasilania sieciowego, a ładowanie rozpoczyna się w momencie, gdy energia jest dostarczana przez źródło prądu stałego.

• Jeśli wolisz uniwersalną ładowarkę 12 V, która może również diagnozować i rozwiązywać szeroki zakres problemów z ładowaniem akumulatorów, MXS 7.0 to doskonały wybór do ​​większych akumulatorów, takich jak te znajdujące się w kamperach. Jest to 8 etapowa ładowarka, która wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, ale posiada również tryb zasilania, dzięki czemu można odłączyć akumulator od pojazdu bez utraty ważnych elektronicznych ustawień na pokładzie.

Jego czytelny wyświetlacz informuje, czy akumulator może przyjąć i utrzymać ładowanie. Przywróci do życia również głęboko rozładowane i rozwarstwione akumulatory, a także posiada odsiarczania. Można go bezpiecznie łączyć i pozostawić na kilka miesięcy, w razie potrzeby

uzupełniając ładunek do optymalnego poziomu. To daje właścicielom przyczep kempingowych spokój i pewność że akumulator będzie sprawny w momencie uruchomienia pojazdu po długim okresie przechowywania.

CTEK © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: THXman